Międzynarodowy Projekt „Start the change! ” w naszej szkole!

Celem tego projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności i migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Podczas warsztatów będą poruszane tematy globalnych nierówności i ich wpływ na problem migracji, omawiane będą zagadnienia dotyczące uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji oraz mowy nienawiści.
Efektem końcowym będzie podjęcie przez chętnych działań na rzecz społeczności lokalnej, które przyczynią się do budowy sprawiedliwego świata i innego spojrzenia na kwestie związane z migracjami, spowodowanymi zarówno przez konflikty zbrojne, jak i przyczyny ekonomiczne.
Projekt ten jest realizowany w 12 krajach Unii Europejskiej. W Polsce realizowany jest przez Amnesty International oraz Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art w Częstochowie.

W naszej szkole w projekcie biorą udział klasy 7a i 7b pod opieką swoich wychowawców p. Anny Majchrzak i p. Ewy Dróżdż. 20 września 2019 r. młodzież naszej szkoły pod opieką p. Anny Michalskiej i p. Lidii Czerwień wzięła udział w rajdzie rowerowym z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz w Strajku Klimatycznym oraz grze Poskramiacze Globalnych Wyzwań, w której w rywalizacji międzyszkolnej zajęli I miejsce i wygrali główną nagrodę bon do pizzerii na 150 zł