Projekt edukacyjny "Odkryj w sobie talent!"
Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Odkryj w sobie talent!" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Proszę zapoznać się z załącznikami na dole strony.
==================================================================================

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do projektu "Odkryj w sobie talent!" na następujące zajęcia:

- zajęcia elektrotechniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym,
- zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania robotów,
- zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym,

Nabór trwa od 08 do 18.03.2019 r.