Realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy, że od października 2019 r. nasza szkoła realizuje Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mający na celu: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

Nasza szkolna biblioteka po konsultacjach z uczniami, samorządem szkolnym, radą rodziców i nauczycielami, sporządziła wykaz tytułów nowości wydawniczych, które miałyby wzbogacić szkolny księgozbiór. Po zakupieniu, opracowaniu i wcieleniu do księgozbioru książki stanowiły bazę do realizacji klasowych projektów edukacyjnych.

Były wśród nich:

1. Klasa III A: "12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach dla dzieci". W trakcie projektu wychowawca czytał przez 12 dni po 1 rozdziale książki. Następnie toczyła się dyskusja z uczniami nt. treści. Uczniowie wykonywali też ilustracje do książki tak, by na koniec powstał album.

2. Klasa II a: "Czytamy razem z Pomponem". Projekt opierał się na współpracy z biblioteką publiczną. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Joanną Olech. W klasie odbywało się głośne czytanie książki "Pompon w rodzinie Fisiów". Uczniowie wykonywali ilustracje. Prace wzięły udział w szkolnym konkursie plastycznym.

3. Klasa I a: "Jestem sobą". Na podstawie tekstów z książek uczniowie analizowali własne odczucia i zachowania. W projekcie wykorzystano współpracę z biblioteką szkolną - uroczyste pasowanie na czytelnika oraz z biblioteką publiczną - spotkanie z teatrzykiem Kamishibai.

4. Klasa III b: "Czytamy książki - poznajemy świat". Projekt polegał na działaniach realizowanych w 6 grupach. Grupy na podstawie przeczytanych poszczególnych części "Neli" wykonywały albumy, prezentowały ciekawostki przyrodnicze, poznawały mapę fizyczną świata, bogaciły wiedzę wyszukując dodatkowych informacji z innych książek, encyklopedii czy Internetu.

5.  Klasa VI d: "Detektywi w akcji" . Uczniowie poznawali "smaczki" i specyfikę zawodu detektywa. Rozpoczęli też akcję "plakatomanii" - plakaty wykonane w edytorze grafiki promujące czytelnictwo. Akcja ma trwać całą zimę.

6. Klasa VII b: "Rok z książką" to projekt obejmujący działania promujące czytelnictwo przez cały rok szkolny. Każdemu miesiącowi patronuje inne motto. We wrześniu były to słowa Umberto Eco: "Kto czyta, żyje podwójnie", w październiku: "Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś (J. Iwaszkiewicz). Listopadowi przyświecały słowa D. Diderota: "Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać" itp. "

7. Klasa VIII a: "W świecie książek". Uczniowie wykonali szereg działań, wśród których należy wymienić m. in. pisanie recenzji przeczytanych książek a także booktalking.

Oczywiście to tylko niektóre przykłady projektów edukacyjnych. Nasza szkoła i nasza szkolna biblioteka, zwyczajem lat ubiegłych, będzie nadal promować i wspierać rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży. Wśród zaplanowanych działań czekają nas jeszcze między innymi:

• Obchody Światowego Dnia Książki - 23 IV 2020 r.
• Obchody Ogólnopolskiego Dnia Bookcrossingu w Polsce. Przeprowadzenie akcji Bookcrossing – uwolnij książkę - VI 2020 r.
• Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - VI 2020 r.
• Spotkanie z cyklu „To jest interesujący człowiek”
• Szkolny Konkurs Czytelnictwa – cały rok. Rozstrzygnięcie -VI 2020 r.
• Udział w regionalnych Dniach Książki - V 2020
• Udział w konkursach promujących czytelnictwo oraz rozwijających umiejętności ICT – na bieżąco.
• Kontynuacja realizacji Innowacji pedagogicznej „Z książką w świat”- interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-wychowawczego (Zatwierdzonego uchwałą nr1 2016/2017).

Za przyznane szkole fundusze zakupiliśmy ponad 800 książek! Są wśród nich takie tytuły serii jak: „Baśniobór”; „Zwiadowcy”, „Kroniki podziemia”, „Wiedźmin”, „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”, „Drużyna”. Dla miłośników koni: „Jinny z Finmory”, Charlotte”. Ponadto: „Pan Samochodzik”, „Magiczne drzewo”, „Nela mała reporterka”, „Mikołajek”, „Kroniki archeo”, „Biuro detektywistyczne Lessego i Mai”, komiksy oraz wiele, wiele nowości wydawniczych np. o tematyce historycznej, lotniczej czy sportowej. Wszystkich drogich czytelników serdecznie zapraszamy do korzystania z biblioteki szkolnej, przeżywania wielkich przygód i rozwijania własnej osobowości, poszerzania horyzontów myślowych oraz zaspokajania głodu wiedzy! Biblioteka jest dla Was!