#Superkoderzy

SuperKoderzy – uczymy języka przyszłości –programowania

SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat.
W czasie trwania programu uczniowie uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu na rok szkolny 2017/18 jako jedyna z Częstochowy. Wybraliśmy ścieżkę tematyczną „Majsterkowicze” i otrzymaliśmy grant na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Jest to sześć zestawów Edu Box Lofi Robot.
Tematyka zajęć dotyczy zakresu takich przedmiotów jak: informatyka, matematyka, technika.
Główną przyczyną wprowadzenia innowacji jest rozbudzenie zainteresowań ucznia programowaniem. Nauka programowania to dziś nauka funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Rozwija ona: czytanie ze zrozumieniem, myślenie logiczne, analityczne, algorytmiczne, matematyczne, komputacyjne oraz rozwija umiejętności rozwiązywania problemów, prezentacji swoich pomysłów oraz umiejętność pracy zespołowej.
Innowacja ta umożliwia dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego oraz zmian w treściach nauczania podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Ma za zadanie rozbudzać zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez naukę programow ania prowadzoną w atrakcyjny sposób. Innowacja będzie realizowana z grupą uczniów klas IV-VII w szkole na zajęciach pozalekcyjnych. W ramach innowacji uczniowie będą uczyć się programowania w języku blokowym Scratch oraz będą sterować robotami, wykonującymi stworzone instrukcje programu. Innowacja wprowadza rozszerzony zakres nauki programowania.

Montujemy nasze roboty
Po ćwiczeniach na komputerach z obsługi programu Scratch wreszcie przyszedł czas na składanie naszych robotów. Nie mogliśmy się doczekać. Zadanie wydawało się na początku trudne, ale przy dobrej współpracy grupy wszystko udało się świetnie. Korzystaliśmy z instrukcji montażu robotów, która była czytelna i pomocna. Czasami pomoc i wskazówki naszych nauczycieli były bardzo  potrzebne.

Testujemy nasze roboty w akcji

Na zajęciach testowaliśmy działanie modułów robotów, czyli ich zmysłów. Potem przyszedł czas na zabawę z robotami. Wyznaczyliśmy trasę, tor przeszkód do pokonania dla robota sterowanego przez poszczególne grupki uczniów. Nie obyło się też bez zawodów  w siłowaniu robotów. Było dużo emocji i fajnej zabawy.