Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do realizacji polsko-szwajcarskiego projektu współpracy KIK/34.

W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 przewidziana jest realizacja zadania 2: "Edukacja wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży". Projekt ten ma na celu motywację młodzieży w zakresie zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości. Stanowi on podstawę dla rozwoju środowiska szkolnego niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad stanem odżywienia wśród młodzieży w wieku szkolnym. Idea programu zakłada, że w szkole społeczność szkolna – pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia, samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych i podniesienie aktywności fizycznej. Naszym zadaniem będzie tworzenie na terenie szkoły, środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu zwalczania nadwagi i otyłości, promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną. W ramach projektu organizowane będą różnego rodzaju prelekcje, konkursy, wspólne przygotowywanie zdrowych kanapek, zawody sportowe itp.

Podjęte w szkole działania pozwolą nam uzyskać certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl

Chcemy poinformować, że w naszej szkole już od dawna działamy na rzecz zdrowia naszych uczniów, realizując ogólnopolskie programy: - SZKLANKA MLEKA - MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA - OWOCE W SZKOLE - NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ