Święto Szkoły

Święto Szkoły 2018

Kolory, taniec i radość to elementy, które dominowały podczas tegorocznego Święta Imienia Szkoły. Uroczystości odbyły się 16.05. 18 r. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. pan Ryszard Stefaniak -Wiceprezydent Miasta Częstochowy oraz pan Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy.

Miłym akcentem była wizyta przedszkolaków z pobliskiej placówki. Podczas akademii, przygotowanej przez klasę 4c i 4d, zobaczyć można było szereg imponujących układów tanecznych, które wprowadziły na scenę zarówno baśniowy, liryczny nastrój jak i niezwykłą żywiołowość. Treść scenariusza skupiona była wokół tematyki dziecięcych marzeń i nawiązywała do motta szkoły: „Jeżeli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz też tego dokonać”. W przedstawieniu wykorzystano symbolikę motyli, które tak jak marzenia uskrzydlają i ubarwiają życie. Na końcu uroczystości zaprezentowali się nasi uczniowie, którzy z wielkim zaangażowaniem i wybitnymi sukcesami realizują swoje pasje. Niech ich postawa będzie dla nas przykładem.

I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny zorganizowany w ramach działań promujących treści związane z imieniem naszej szkoły. „Nie tylko Dedal i Ikar… Zdobywamy przestworza”.
Temat tegorocznej edycji „Realizujemy marzenie Ikara” Konkurs objęty został honorowym patronatem Zbigniewa Rynasiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Aeroklubu Polskiego.

Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych noszących imię związane z lotnictwem. Celem konkursu jest popularyzacja lotnictwa, jak również upowszechnianie wiedzy z dziedziny kultury i historii podboju przestworzy z uwzględnieniem wizji futurystycznych związanych z tematem. Odkrywanie talentów literackich i plastycznych uczniów, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni młodych twórców. Ponadto doskonalenie umiejętności posługiwania się pięknem języka ojczystego i plastycznymi środkami dla wyrażenia myśli i uczuć. Pragniemy też popularyzować dziecięcą twórczość literacką i plastyczną, jak również otwierać na świat młodych twórców, rozbudzać ich marzenia, aktywność, innowacyjność i nowoczesność. W naszej opinii konkurs daje możliwość szerokiej i twórczej interpretacji. Skłania do myślenia optymistycznego, dodaje uczniom poczucia pewności, wiary w siebie i możliwości osiągania niedoścignionego. Wzorce osobowe wybitnych naukowców i symbole kultury, począwszy od mitologicznego Ikara przez Leonardo da Vinci, braci Wright, do współczesnych kosmonautów, pilotów, sportowców lotniczych, konstruktorów, pasjonatów lotnictwa, uważamy za niezwykle porywające i rozbudzające wyobraźnię.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 23 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Częstochowie. Komisja Konkursu Literackiego w składzie: Dorota Holajda - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Agnieszka Frejlich - Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Bogusława Grzywińska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie, stwierdziła, że do udziału w konkursie nadesłano 30 prac z 5 szkół podstawowych, w tym 2 prace nie spełniły warunków regulaminowych. Ocenie poddano 29 prac.
Przyznano I, II i dwie III nagrody oraz cztery wyróżnienia. Z uwagi na szczególne walory poetyckie, adekwatne dla grupy wiekowej uczestników konkursu, komisja postanowiła wyróżnić także prace z drobnymi usterkami językowymi. Komisja Konkursu Plastycznego w składzie: Maria Drzewiecka - Akademia Jana Długosza w Częstochowie Barbara Szyc - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Małgorzata Sętowska - artysta - plastyk stwierdziła, że do udziału w konkursie nadesłano 192 prace z 14 szkół podstawowych, w tym 92 prace w kategorii klas I-III i 100 prac w kategorii klas IV-VI, z których w pierwszej grupie wiekowej 9 prac nie spełniło warunków regulaminowych, w grupie drugiej 7 prac. Ocenie poddano 176 prac i wyłoniono laureatów. W I grupie wiekowej (klasy I-III) przyznano I, II i III nagrodę oraz sześć wyróżnień. W II grupie wiekowej (klasy IV-VI) przyznano I, II i III nagrodę oraz siedem wyróżnień.